RETI – Điểm tin tuần 4 tháng 11: Thị trường BĐS Phú Quốc vẫn giàu tiềm năng đầu tư