RETI – Điểm tin tuần 3 tháng 11: Thông tin 2 dự án nổi bật của Sun Group