RETI – Điểm tin tuần 2 tháng 12: Thị trường BĐS hưởng lợi từ nới room tín dụng