Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?

huong dan cach tro thanh chuyen gia moi gioi hieu qua nhat cho ban 2252 2 môi giới là gì Agent Reti Proptech

Trên thực tế, nghề môi giới bất động sản không còn quá mới mẻ, thậm chí thu hút nhiều người trẻ theo đuổi, nhưng ít ai hiểu rõ về nghề môi giới. Trong bài viết dưới đây, RETI sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi môi giới là gì? Và các khái niệm về người môi giới, nghề môi giới.

Môi giới là gì?

Môi giới được hiểu là hành vi làm trung gian giữa các bên gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán để thiết lập các quan hệ nhất định và giữa các bên được hưởng các lợi ích. Môi giới được chia thành ba phần khác nhau :

 • Một là môi giới cho người bán
 • Thứ hai là môi giới cho người mua
 • Thứ ba là giám sát môi giới

Nội dung của hoạt động môi giới thường chỉ gồm việc tìm kiếm khách hàng và tiến hành một số đàm phán ban đầu với họ, tổ chức cho người được môi giới tiếp xúc với khách hàng và hỗ trợ các bên trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng. Khác với người đại diện, người môi giới không trực tiếp giao kết hợp đồng với khách hàng.

moi-gioi-là-gi
Người môi giới không trực tiếp giao kết hợp đồng với khách hàng

Môi giới có nhiệm vụ cung cấp thông tin, hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, hoặc nội dung của môi giới bảo hiểm. Đồng thời họ cũng cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

Bên cạnh đó, môi giới còn tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm; đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm; thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Nhìn chung, những nhiệm vụ chính của môi giới bao gồm: tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị địa điểm gặp mặt, cũng cấp thông tin cho các bên,…

Một trong những hoạt động môi giới mạnh mẽ là “môi giới thương mại”, môi giới thương mại được hiểu hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hòa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hòa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Phạm vi của môi giới rất rộng như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải, hay các hoạt động môi giới được coi là tội phạm như môi giới mại dâm, môi giới hối lộ. Các quan hệ môi giới “chính thống” thường được thiết lập dựa trên cơ sở hợp đồng. Môi giới giúp cho giao dịch giữa các bên diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và đảm bảo được lợi ích của các bên.

Người môi giới là gì?

Người môi giới là khái niệm chung chỉ những người thực hiện hoạt động môi giới, theo đó họ là người trung gian, giúp các bên tiếp xúc, gặp gỡ, thiết lập quan hệ và được hưởng thù lao theo thỏa thuận. Bên môi giới được quyền hưởng thù lao môi giới theo thỏa thuận.

dau tu 1.1 môi giới là gì Agent Reti Proptech
Người môi giới là người trung gian

Người môi giới hay còn gọi là bên môi giới vẫn được quy định trong một số văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của họ, ví dụ theo Luật thương mại năm 2005:

“Bên môi giới thương mại có nghĩa vụ: Bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;  Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới; Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ; Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới. (Điều 151)

“Người môi giới” có thể xem xét rộng hơn, có thể là tổ chức, doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm.

 1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.( Điều 91 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000)
 2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm: hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm.
 3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ.

+ Thực hiện việc môi giới trung thực;

+ Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

+ Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra.

4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

+ Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này;  

+ Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản;

+ Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng;

+ Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới;  

+ Và các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

+ Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng;

+ Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

+ Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

+ Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Và các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Nghề môi giới là gì? Những khó khăn của nghề môi giới bất động sản (BĐS)

Khái niệm nghề môi giới

Trước đây, môi giới chỉ mang tính quy mô nhỏ, không đáng kể, chủ yếu là cá nhân thực hiện các hoạt động riêng lẻ, kết nối giữa các bên không đáng kể, do đó chưa được xem xét là một nghề.

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhiều đối tượng có giá trị như bất động sản, bảo hiểm, hàng hóa,… với giá trị lớn, khiến cho thù lao mà người môi giới nhận được càng cao, nhiều người “đổ xô’ tìm kiểm, kết nối khách hàng để tạo ra lợi nhuận cho mình, từ đó, môi giới được coi là một nghề, và được pháp luật quy định trong một số lĩnh vực.

sale bat dong san môi giới là gì Agent Reti Proptech
Nghề môi giới đòi hỏi nhiều kiến thức và các kỹ năng

Khái niệm “nghề” ở đây phải được hiểu là hoạt động việc làm có tính ổn định, vận dụng kiến thức, kỹ năng bản thân để làm việc, đem lại thu nhập để duy trì và phát triển của sống. Một số nghề môi giới phải đáp ứng được các điều kiện, ví dụ, điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là:

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

+ Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

+ Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm.

Yêu cầu đối với nghề môi giới: là người có kiến thức chuyên môn cơ bản, kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp tốt, nói ngắn gọn, súc tích, nhạy bén, nhanh nhẹn biết thích ứng tình huống để thuyết phục khách hàng.

Bên cạnh các hoạt động môi giới được pháp luật bảo vệ, một số hoạt động môi giới trái pháp luật đang diễn ra ngày càng nhiều và họ biến chúng thành “nghề” đặc biệt là môi giới mại dâm, môi giới hối lộ, điều này chứng tỏ rằng, mọi hoạt động trong đời sống chỉ cần có nhu cầu, thì sự kết nối giữa các chủ thể không phải là điều khó khăn.

Những khó khăn trong nghề môi giới

Một trong những khó khăn đầu tiên mà người vừa bước chân vào nghề môi giới không đi được đường dài đó là thiếu kiến thức chuyên môn, thực tế cho thấy, dù bạn làm bất cứ ngành nghề nào thì chuyên môn vẫn là thứ mà bạn cần đảm bảo. Ví dụ, đối với nghề môi giới bất động sản bạn cần nắm vững các quy định về kinh doanh bất động sản, dân sự, đất đai,…hay trong môi giới bảo hiểm bạn cần biết các chính sách của pháp luật về bảo hiểm.

Thứ hai, là khó khăn trong tiếp cận khách hàng do kỹ năng mềm không tốt, thiếu sự tự tin và không có khả năng xử lý tình huống, khiến cho nhiều sinh viên vừa ra trường lựa chọn các nghề môi giới nhưng lại không thể gắn bó với nó, và họ thường lý giải là “không có duyên với nghề”.

Thứ ba, khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác cùng một mặt hàng, chẳng hạn như có hàng trăm các nhà môi giới bất động sản cùng với hàng loạt các dự án, điều này làm cho sự lựa chọn của khách hàng ngày càng khó, các nhà môi giới cần nắm bắt rõ hơn tâm lý khách hàng, cũng như sản phẩm mà mình môi giới để các bên cùng có lợi.

Thực tế, nghề môi giới ở mỗi lĩnh vực đều gặp những khó khăn riêng, trong tình hình phát triển các quan hệ xã hội ngày nay, khắc phục những khó khăn, tạo cơ hội cho chính mình phát triển là thách thức mà nghề môi giới.

>>> Tất tần tật về nghề môi giới bất động sản

>>> Tâm sự nghề môi giới bất động sản

Những điều cần ghi nhớ trong nghề môi giới BĐS là gì?

Bền bỉ: Bất động sản là tài sản lớn, khách hàng sẽ không thể đặt niềm tin nếu nó không có tính khả thi và đáng tin cậy. Bên cạnh đó còn là vấn đề rất nhạy cảm-vấn đề tiền bạc. Trước khi tiếp xúc với khách hàng bạn phải hiểu rõ được họ là ai, khả năng tài chính như thế nào, đã chọn đúng phân khúc thị trường hay chưa.

Bởi vì thực tế là nếu giá trị bất động sản nằm ngoài khả năng kinh tế của người mua thì họ sẽ không thể tiếp cận được. Sẽ có rất nhiều khách hàng bạn phải làm việc sẽ từ chối sự tiếp cận của nhân viên môi giới, thậm chí còn đưa ra những lời lẽ khó nghe, khiến bạn rất dễ nản lòng. Chính vì thế tính bền bỉ ở đây là hoàn toàn cần thiết. Bền bỉ không chỉ thể hiện tính cách mà còn thể hiện sự yêu nghề của bạn như thế nào.

Hiểu rõ về chuyên môn: Một khi đã gọi việc bạn làm là nghề chắc chắn bạn phải là người có chuyên môn cao. Ngày nay, người làm nghề bất động sản không thể nói ngon ngọt mà thuyết phục được khách hàng, và một điều nên nhớ là không có kiến thức không thể sống được với nghề. Và những kiến thức về nghề môi giới là gì chắc chắn bạn phải học quan trường lớp và kinh nghiệm làm việc của tiền bối.

Luôn coi lợi ích của khách hàng là trên hết: Chỉ khi bạn coi lợi ích của khách hàng là trên hết thì mọi việc mới xuất phát từ ý muốn của chính bạn. Sự chân thành và tận tâm trong công việc mà bạn làm cho họ sẽ luôn mang đến sự tin tưởng và hài lòng. Hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Có ý chí tiến thủ, nỗ lực trong công việc: Một người hiểu được nghề môi giới là gì họ sẽ luôn đề cao sự nỗ lực và làm việc hết mình để khách hàng được lợi, và được khách hàng trọng dụng mình. Số lượng khách hàng tìm đến nhân viên môi giới càng nhiều chứng tỏ sự đáng tin cậy của doanh nghiệp nói chung và nhân viên đó nói riêng.

Trở thành nhà môi giới của RETI

Để trở thành nhà môi giới BĐS bạn cần học hỏi rất nhiều kiến thức và trau dồi các kỹ năng. Nếu bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào thì việc tìm kiếm để hợp tác với một công ty BĐS uy tín, chuyên nghiệp là lựa chọn sáng suốt ngay lúc này.

Có thể bạn quan tâm: 6 lý do vì sao bạn nên trở thành cộng tác viên môi giới bất động sản

RETI xây dựng lộ trình đào tạo bài bản dành cho Sales Agent. Khi trở thành CTV của RETI, bạn sẽ được đào tạo từ những kiến thức về loại hình BĐS (shophouse, biệt thự đơn lập, song lập, penthouse,…), thông tin chuyên sâu về dự án RETI đang phân phối, giải quyết các khó khăn trong việc đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nâng cao kỹ năng tư vấn và chốt khách hàng hiệu quả và sử dụng ứng dụng Marketing trong sales BĐS.

Đặc biệt, CTV của RETI sẽ dễ dàng tiếp cận, tư vấn cho khách hàng khi được tiếp cận giỏ hàng đa dạng về giá, phân khúc; trải nghiệm sử dụng nền tảng quản lý công việc, khách hàng – RETI TMS và được hỗ trợ tìm kiếm khách hàng và Marketing.

image 35 môi giới là gì Agent Reti Proptech

Quyền lợi dành cho Sales khi trở thành CTV của RETI

 • Thu nhập cực hấp dẫn
 • Chỉ cần giới thiệu khách hàng sẽ có chuyên gia của RETI hỗ trợ chốt căn và chia sẻ hoa hồng

  Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Đăng ký trở thành CTV với RETI ngay hôm nay để nhận thu nhập CỰC HẤP DẪN, chỉ cần giới thiệu khách hàng sẽ có chuyên gia của RETI hỗ trợ chốt căn và chia sẻ hoa hồng.

  Xem thêm: Những điều bạn cần biết trước khi trở thành CTV BĐS

  Nhìn chung khi làm bất cứ ngành nghề nào bạn cần có sự yêu thích với nó. Đó là yếu tố đầu tiên quyết giúp bạn đi đến những kỹ năng khác. Bởi chỉ có yêu thích bạn mới tìm hiểu, trau dồi về nó. Hy vọng với những chia sẻ của RETI đã giúp bạn trả lời được câu hỏi môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?

  Để không bỏ lỡ những kiến thức về Bất động sản, bạn hãy truy cập vào agent.reti.vn và những cập nhật mới nhất về thị trường Bất động sản tại reti.vn. Chúc các bạn trở thành CTV môi giới bất động sản thành công!

  RETI là Công ty phân phối, phát triển và đầu tư BĐS ứng dụng công nghệ. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ và con người, nền tảng giao dịch BĐS online và phương thức offline, RETI chắc chắn mang lại nhiều giá trị và trải nghiệm đột phá cho khách hàng cũng như chủ đầu tư, giúp họ mua – bán giao dịch BĐS dễ dàng, minh bạch và hiệu quả.
  Hiện nay, RETI đã và đang phân phối rất nhiều dự án lớn trên cả nước, như: Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village, BRG Diamond Residence, Sun Grand City Thuỵ Khuê, Meyhomes Capital Phú Quốc, Sun Grand City Feria Hạ Long, Sunshine Crystal River, Sun Onsen Village Limited Edition, Sun Grand City Hillside Residence, Vegacity Nha Trang…
  Website: https://reti.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/retiproptech
  Hotline: 098 712 6898
  Email: support@reti.vn

  Môi giới là gì?

  Môi giới được hiểu là hành vi làm trung gian giữa các bên gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán để thiết lập các quan hệ nhất định và giữa các bên được hưởng các lợi ích. Môi giới được chia thành ba phần khác nhau :
  Một là môi giới cho người bán
  Thứ hai là môi giới cho người mua
  Thứ ba là giám sát môi giới

  Người môi giới là gì?

  Người môi giới là khái niệm chung chỉ những người thực hiện hoạt động môi giới, theo đó họ là người trung gian, giúp các bên tiếp xúc, gặp gỡ, thiết lập quan hệ và được hưởng thù lao theo thỏa thuận. Bên môi giới được quyền hưởng thù lao môi giới theo thỏa thuận.

  Nghề môi giới là gì?

  Là hoạt động việc làm có tính ổn định, vấn dụng kiến thức, kỹ năng bản thân để làm việc, đem lại thu nhập để duy trì và phát triển của sống.

  Những điều cần ghi nhớ trong nghề môi giới là gì?

  – Bền bỉ
  – Hiểu rõ về chuyên môn
  – Luôn coi lợi ích của khách hàng là trên hết
  – Ý chí tiến thủ, nỗ lực trong công việc

  Trở thành nhà môi giới của RETI

  Để trở thành nhà môi giới BĐS bạn cần học hỏi rất nhiều kiến thức và trau dồi các kỹ năng. Nếu bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào thì việc tìm kiếm để hợp tác với một công ty BĐS uy tín, chuyên nghiệp là lựa chọn sáng suốt ngay lúc này.