Hình đại diện của người dùng

Đào tạo Marketing

10 weeks
All levels
6 bài học
0 quizzes
2 students

Đây là khóa đào tạo bài bản từ A – Z dành cho đối tượng Sales Agent của RETI. Khi đăng ký trở thành RETIAN, đội ngũ Marketing của RETI sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các Sales Agent trong việc ứng dụng Marketing vào các hoạt động bán hàng, cung cấp các ấn phẩm truyền thông và tư vấn chiến lược marketing chuyên sâu, hỗ trợ chạy quảng cáo thu được nguồn khách hàng tiềm năng.